28 Jan 2020 
NuNames.SE - ManuFrog Webbhotells Supportcenter » FAQ » DNS - Överföring domän/Ändra namnservrar
 DNS - Överföring domän/Ändra namnservrar
Lösning / Svar Ett domännamn måste veta vart det ska skicka alla besökare och då behöver domännamnet något som kallas 'namnservrar'.
(Dns eller Namnservrar talar om för ISP (Internet Service Provider) vilken "adress" ett domännamn har.)

När Du har ett konto hos oss måste det vara rätt DNS servrar på Ditt domännamn.
Därför måste DNS(Namnservrarna) ändras till ManuFrog Webbhotells DNS.
Beroende på vilken server Ditt konto ligger på gäller nedan namnservrar. (Du hittar de som gäller för Dig i mailet med Dina Kontopaketuppgifter)

Server manu1.manufrog.com:
ns1.manufrog.com [199.168.187.67]
ns2.manufrog.com [199.168.187.68]

Server manu5.manufrog.com:
ns9.manufrog.com [199.168.187.243]
ns10.manufrog.com [199.168.187.244]

Server manu6.manufrog.com:
ns11.manufrog.com [138.128.164.243]
ns12.manufrog.com [138.128.164.244]

Server manu7.manufrog.com:
ns13.manufrog.com [107.190.136.3]
ns14.manufrog.com [107.190.136.4]

Server manu10.manufrog.com:
ns19.manufrog.com [199.168.187.195]
ns20.manufrog.com [199.168.187.196]

Server manu11.manufrog.com:
ns21.manufrog.com [107.190.132.195]
ns22.manufrog.com [107.190.132.196]

Server manu19.manufrog.com:
ns41.manufrog.com [199.168.184.227]
ns42.manufrog.com [199.168.184.228]

Server manu20.manufrog.com:
ns43.manufrog.com [212.18.224.195]
ns44.manufrog.com [212.18.224.196]

Server manu23.manufrog.com:
ns51.manufrog.com [162.221.190.227]
ns52.manufrog.com [162.221.190.228]

Server manu24.manufrog.com:
ns53.manufrog.com [109.73.165.50]
ns54.manufrog.com [109.73.165.51]

Server manu25.manufrog.com:
ns55.manufrog.com [67.23.246.51]
ns56.manufrog.com [67.23.246.52]

Server manu26.manufrog.com:
ns57.manufrog.com [98.142.98.3]
ns58.manufrog.com [98.142.98.4]

Server manu27.manufrog.com:
ns61.manufrog.com [138.128.164.67]
ns62.manufrog.com [138.128.164.68]

Server manu28.manufrog.com:
ns63.manufrog.com [138.128.182.227]
ns64.manufrog.com [138.128.182.228]

Server manu29.manufrog.com:
ns65.manufrog.com [185.38.45.147]
ns66.manufrog.com [185.38.45.148]

Server manu30.manufrog.com:
ns67.manufrog.com [107.161.178.211]
ns68.manufrog.com [107.161.178.212]

Server manu31.manufrog.com:
ns69.manufrog.com [107.161.187.19]
ns70.manufrog.com [107.161.187.20]

Server manu32.manufrog.com:
ns71.manufrog.com [98.142.96.243]
ns72.manufrog.com [98.142.96.244]

Server manu33.manufrog.com:
ns73.manufrog.com [98.142.98.19]
ns74.manufrog.com [98.142.98.20]

Server manu34.manufrog.com:
ns79.manufrog.com [109.73.160.139]
ns80.manufrog.com [109.73.160.140]

Server resell1.manufrog.com:
ns27.manufrog.com [98.142.106.147]
ns28.manufrog.com [98.142.106.148]

Server resell2.manufrog.com:
ns35.manufrog.com [66.7.220.56]
ns36.manufrog.com [66.7.220.57]

Server resell3.manufrog.com:
ns45.manufrog.com [109.73.170.98]
ns46.manufrog.com [109.73.170.99]

Server resell4.manufrog.com:
ns59.manufrog.com [212.18.226.235]
ns60.manufrog.com [212.18.226.236]

Server resell5.manufrog.com:
ns75.manufrog.com [212.18.224.19]
ns76.manufrog.com [212.18.224.20]

Oftast räcker det att ange namnet, och inte ip-numren.(se även Forumet)
När alla ISP'er runt om i världen uppdaterat sina DNS databaser (oftast minst 1 gång per dygn),
kommer domännamnets koppling till Ditt konto på ManuFrog Webbhotell fungera.
(Kan ta allt mellan 2 timmar till 72 timmar)

Hos de flesta svenska domännamns-registratorer ska Du klicka på Byt namnservrar, delegering eller ompekning. Gå helst inte in och ändra i DNS inställningarna.(A-record, MX record o.s.v)
Se mer här: http://forum.psychofrog.se/index.php?showtopic=184


Detaljer
Artikel-ID:16
Skapad: 26 Jun 2007, 18:44

 Detta hjälpte mig  Detta hjälpte inte mig

 Tillbaka
 Logga in [Glömt lösenord] 
Mailadress:
Lösenord:
Kom ihåg inloggning:
 
 Sök
 Artikel-alternativ
Hem | Registrera | Skicka en fråga | FAQ | Steg-för-steg | Nyheter | Ladda hem
Språk:

NuNames.SE - ManuFrog Webbhotells Supportcenter provided by Kayako eSupport v3.60.04